top of page

Turvallisuus

20200813_101559 porttipahta.jpg
"Turvallisuusjärjestelmän avulla saimme vähennettyä  työtapaturmia ja niistä aiheutuneita kustannuksia"

Seppo Rytilä,
Eltel Networks, 12.9.18
Turvallisuussilmälasit käyttöön!

 

Parhaimmillaan turvallisuusasioiden systemaattinen läpikäynti säästää jopa ihmishenkiä.

Tapaturmia ja sairaspoissaoloja vähennetään merkittävästi ennaltaehkäisevillä toimintatavoilla, koulutuksella ja lyhyillä turvainfoilla. Turvallisuus-suunnitelma, työmaaopas ja perehdytykset kannattaa tehdä hyvin, jotta turvallisuuden tasoa saadaan nostettua oikeasti ja asenne saadaan kohdalleen. Työturvallisuuskortti antaa kaikille hyvät lähtötiedot turvallisen työpaikan toteuttamiseen.


Turvallisuusjärjestelmä luo systemaattisen työkalun, jolla yrityksen turvallisuuskäytäntöjä parannetaan.  Turvallisuusjärjestelmän laatimisen yhteydessä yrityksen kaikkien toimintojen turvallisuusriskit arvioidaan, tehdään toimenpidesuunnitelmat  ja laaditaan vuosittaiset tavoitteet turvallisuus-tason parantamiseksi.. Turvallisuusjärjestelmä voidaan liittää olemassa olevaan johtamisjärjestelmään tai luoda kokonaan oma ohjeistus. Järjestelmä voidaan halutessa sertifioida ISO45001 standardin mukaisesti. 

Testaa tarvitsetteko turvallisuusjärjestelmää.

Pyydä tarjous työturvallisuuskorttikoulutuksesta, työmaaoppaan, turvallisuussuunnitelman tai turvallisuusjärjestelmän laatimisesta ja kouluttamisesta henkilöstöllesi.

Turvallisuus on asenne!

bottom of page