top of page

Ympäristö

Testaa
> Tarvitsetteko ympäristöjärjestelmää?
Tutustu myös

 

> Turvallisuus

 

> Projektit
 

> Kokemus

> Puhuja

Ympäristöntilaa voi parantaa jokainen!

 

Haluatko parantaa ympäristön tilaa, muttet tiedä miten?

Haluaisitko osallistua energiatehokkuuden parantamiseen?

Etsitkö ideoita yhteiskuntavastuun toteuttamiseen?

Miten kiertotalouta voi toteuttaa?

Jokainen yritys pystyy osallistumaan ympäristöntilan parantamiseen pienilläkin askeleilla. Pyydä asiantuntija tutustumiskäynnille arvioimaan miten te voisitte edetä ympäristötalkoissa.

Ympäristöjärjestelmällä uutta virtaa!

 

Keinot ympäristön tilan parantamiseen löytyvät kätevästi ympäristöjärjestelmän avulla, jossa johtamisen työkaluksi otetaan ympäristönäkökohtien kartoittaminen ja sen tulosten perusteella tavoitteellinen ympäristöä parantava toiminta. Yksinkertaista ja helppoa!

Autan mielelläni ympäristöjärjestelmän rakentamisessa, oli kyseessä sitten teollisuuslaitos, palvelutoimisto tai pienyritys. Ympäristöjärjestelmä rakennetaan aina ko. organisaation tarpeisiin räätälöitynä. Järjestelmän voi halutessaan sertifioida, mutta se ei ole välttämätöntä.

Apua löytyy myös henkilöstön kouluttamiseen ympäristöjärjestelmän jalkauttamiseksi osaksi normaalia johtamista, auditoijien kouluttamiseen tai sisäisten auditointien pitämiseen. 

Ympäristöjärjestelmänne ei tuo hyötyä?

Olemassa olevaa ympäristöjärjestelmää kannattaa kehittää toimivaksi osaksi johtamista. Yrityksen imagoa voidaan parantaa viestimällä toteutuneista ympäristöteoista. Myös energiatehokkuuden parantamiseen tähtääviä asioita voidaan lisätä esimerkiksi Motivan ETJ+ ohjeistuksen mukaisesti.

Jos tuntuu siltä, että vanhan ympäristöjärjestelmän pyörittämisestä ei enää löydy mitään uutta ideaa toiminnan kehittämiseksi, voin tulla tekemään sisäisen auditoinnin ja etsiä ulkopuolisen silmin uusia kehittämisalueita. Niitä ei aina organisaation sisäpuolinen näe.

Pyydä asiantuntija maksuttomalle arviointikäynnille!

bottom of page