top of page
Testaa tarvitsetteko ympäristöjärjestelmää?

Tästä löytyy yksinkertainen tapa testata olisiko organisaatiossanne hyötyä ympäristöjärjestelmän luomisesta ja sen pyörittämisestä.

Ydinkysymykset
Vastaa kysymyksiin KYLLÄ tai EI:
Haluaisin että yrityksessäni otettaisiin edes pieniä askeleita ympäristön tilan parantamiseksi 
Yrityksemme tarvitsisi kilpailuetua muihin alan yrityksiin nähden ja imagoamme olisi samalla hyvä vihertää 

 

Toimialamme on teollisuus 
Olemme palveluyritys, ja meitä mietityttää pystymmekö mekin jotenkin osallistumaan ympäristötalkoisiin, vaikka meillä ei ole varsinaisia päästöjä tms
Asiakkaamme ovat kansainvälisiä isoja yrityksiä.
Omistajamme vaativat tiukempaa otetta ympäristöasioiden kehittämiseen
Olemme osa suuryritystä ja pieniin ympäristöntilaa parantaviin toimenpiteisiin ei ole helppoa saada rahoitusta konsernilta
Haluaisimme työkalun organisaation käyttöön, jossa koko henkilöstö sitoutettaisiin suunnittelutyöhön 
Meillä on jo laatujärjestelmä, joka vie aikaa paljon, henkilöstö kokee mahdollisen ympäristöjärjestelmän uudeksi taakaksi vanhan rinnalle. Auditoinnit koetaan rasitteena. 
Uuden ympäristölupamme hakuprosessissa vihjaistiin ympäristöjärjestelmän luomisen hyödyistä lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseen 
Meillä on jo ympäristöjärjestelmä, mutta siitä ei koeta olevan hyötyä. Uusi standardikin pitäisi ottaa käyttöön, mutta resurssimme eivät riitä. 

 

Tulokset
Laske KYLLÄ -vastausten lukumäärä, ja tarkista tilanteenne:


0     Yrityksenne ei tarvitse ympäristöjärjestelmää. Kiitos mielenkiinnosta.

1-3     Yrityksenne voisi hyötyä kevyestä ympäristöjärjestelmästä, jota henkilöstö pyörittää vuosikellomaisesti itse. Kannattaa pyytää arviointikäyntiä, jossa kartoitetaan organisaationne tarpeet, esitän erilaisia vaihtoehtoja järjestelmän toteuttamiseksi ja kouluttamiseksi käyttöönne.

4-7     Organisaationne tarvitsee selkeästi ympäristöjärjestelmää tai vanhan uudistamista nykyisen standardin mukaiseksi, mutta teillä ei välttämättä omat resurssit siihen riitä. Suosittelen pyytämään arviointikäyntiä, jossa kartoitetaan nykytilanteen muutostarpeet, kuten henkilöstön koulutukset, ympäristönäkökohtien uudistaminen, tavoiteasetanta, auditointien sisältö, sekä arvioidaan työmäärä toimivan ympäristöjärjestelmän aikaansaamiseksi.

8-11     Organisaationne hyötyy sertifioidun ympäristöjärjestelmän tuomista eduista sekä imagollisesti että henkilöstön vaikuttamiskanavana. Ympäristöjärjestelmä on parhaimmillaan helppo työkalu motivoida henkilöstöä mukaan ympäristötalkoisiin ja ympäristötavoitteiden toteutumisesta kannattaa raportoida asiakkaille, toimittajille ja omistajille. Pyydä tarjous ympäristöjärjestelmän rakentamisesta lähtien ympäristönäkökohtien kartoittamisesta aina ensimmäisiin sisäisiin auditointeihin asti. Asiakkaalle hyvä syy kutsua sinut paikalle keskustelemaan heidän tarpeistaan.

bottom of page