top of page
Turvallisuusjärjestelmä? Miksi?

Tästä voit testata helposti tarvitsetteko turvallisuusjärjestelmää organisaatiossanne tai koko yrityksessä.

Ydinkysymykset

Vastaa kysymyksiin rehellisesti KYLLÄ tai EI

Yrityksessä on yli 10 työntekijää
Päätoimialamme on teollisuus

 

Yrityksen palvelut liittyvät rakentamiseen
Yrityksessä käsitellään vaarallisia aineita (kemikaaleja)

 

Pääasiakkaat ovat isoja kansainvälisiä yrityksiä
Työ on henkisesti kuormittavaa 
Isona huolenaiheena ovat sairaspoissaolot

 

Haluaisimme panostaa turvallisuuteen  ja vähentää tapaturmia
Haluaisin parantaa työpaikan viihtyisyyttä ja työn mielekkyyttä 
Yritys on kasvamassa lähiakoina
Tulokset

KYLLÄ -vastausten lukumäärä:

0        Ette tarvitse turvallisuusjärjestelmää. Kiitos mielenkiinnosta!

1-3     Haluatte hieman parantaa turvallisuusasioita yrityksessänne. Suosittelisin kevyttä turvallisuusnäkökohtien kartoitusta ja tavoiteasetantaa, joka poistaa isoimmat turvallisuusriskit, parantaa työviihtyvyyttä ja vähentää sairaspoissaoloja. Pyydä tarjous!

4-6     Olette kiinnostuneita turvallisuuskulttuurin kehittämisestä yrityksessänne, jotta saisitte paremmat työolot henkilöstöllenne sekä paremman maineen yrityksenä. Suosittelen turvallisuusjärjestelmän rakentamista joko osana ympäristöjärjestelmää tai ihan omana johtamisjärjestelmänä. Työhön kuuluu turvallisuusnäkökohtien kartoitus, tavoiteasetanta halutussa laajuudessa, riskien poistamiseen liittyvien työkalujen rakentaminen, turvallisuusraportoinnin kehittäminen, sisäisten tarkastusten luominen sekä henkilöstön koulutukset. Pyydä tarjous turvallisuusjärjestelmän rakentamisesta yhdessä henkilöstönne kanssa.

 

7-10     Suosittelen lämpimästi turvallisuusjärjestelmän rakentamista ISO 18001 standardin mukaisesti. Sertifioitu järjestelmä antaa sekä henkilöstölle että asiakkaille vakuutetun kuvan siitä, että turvallisuuteen kiinnitetään huomiota toiminnan kaikissa vaiheissa. Myös yrityksen maine kasvaa turvallisena työpaikkana, luotettavana kumppanina, toimittajana ja asiakkaana. Pyydä tarjous turvallisuusjärjestelmän rakentamisesta osaksi johtamiskulttuurianne. Työ käsittää toimintojen läpikäynnin turvallisuusaspekteista, riskienhallintakeinojen kartoittamisen, turvallisuuspolitiikan luomisen, tavoiteasetannan, raportoinnin kehittämisen, auditointimenetelmien luomisen, sekä henkilöstön kouluttamisen. Kaikki räätälöitynä juuri teidän yrityksenne tarpeisiin. Työhön voidaan sisällyttää myös sisäisen auditoinnin ensimmäisen kierroksen toteutus sekä osallistuminen sertifiointiauditointiin.

bottom of page